เรียนเชิญตอบแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 : 2013) ตั้งแต่วันนี้ - 8 มิถุนายน 2561

เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วัน-เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 1. ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2570/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสน รายละเอียด..


กรม สบส.ตรวจเข้มร้านนวดร้านสปา หากไม่ผ่านมาตรฐาน จะไม่ออกใบอนุญาตให้เด็ดขาด

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยระยะเวลา 6 เดือน(ต.ค.60-มีค.61) มีผู้ประกอบกิจการนวด กิจการสปา ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รวมทั่วประเทศกว่า 3,200 แห่ง กรมฯได้ทำการอนุญาตไปมากกว่า 80 % ส่วนร้านที่ไม่ผ่านมาตรฐาน จะไม่ออกใบอนุญาตให้เด็ดขาด ด้านผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แนะให้เจ้า รายละเอียด..


ขอเชิญร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด..


กรม สบส. ออกให้แนะนำการติดตั้งระบบออกซิเจนเหลวกับ รพ.กาบเชิง หลังจากโดนพายุถล่ม

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้กองวิศวกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าตรวจสอบระบบออกซิเจนเหลว พร้อมให้คำแนะนำการติดตั้งและการเก็บออกซิเจนเหลว หลังจากโดนพายุถล่มทำให้ท่อนำก๊าซได้รับความเสียหายใช้การ รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559