กรม สบส.จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี พร้อมผลิตบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้นำไปใช้ในบริหารจัดการข้อมูล การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่ม รายละเอียด..


กรม สบส.ผนึกกำลัง ม.สยาม พัฒนางานด้านการสื่อสารสุขภาพ

วันนี้ (23 มีนาคม 2561) นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) และรศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาช รายละเอียด..


กรม สบส.ยกระดับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพการใช้กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อทบทวนข้อกฎหมายและพัฒนากลไกการดำเน รายละเอียด..


ประกาศผลสอบแพทย์แผนจีน

ประกาศผลสอบแพทย์แผนจีนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559