จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับสุขใจวัยเกษียณ

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกันยายน 2561 “สุขใจวัยเกษียณ” (Enjoy Retirement) สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดี กรม สบส. พร้อมประมวลภาพความทรงจำตลอด 365 วัน และสาระน่ารู้เต็มฉบับ ตั้งรับวัยเกษียณอย่างชาญฉ รายละเอียด..


สบส. แนะประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ช่วงปลายฝนต้นหนาว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาว ยิ่งต้องระวัง ชี้รักษาความสะอาดเป็นประจำคือหัวใจสำคัญในการป้องกันแขกไม่ได้รับเชิญ นายแพทย์ประภาส จิตต รายละเอียด..


สบส.พาสื่อศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับดีเด่น

17กันยายน 2561 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส.นำสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรง รายละเอียด..


กรม สบส. ชวนประชาชน รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยสุขบัญญัติ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ชวนประชาชนร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการ มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคมที่ดี ด้วย 3 เก็บ ปฏิบัติได้ไม่ยาก เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตามหลักสุขบัญญัต รายละเอียด..


กรม สบส. ร่วมกับรพ.รามาฯ และวช. จับมือขับเคลื่อนมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพสู่ Wellness Hub

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐา รายละเอียด..


กรม สบส.ปรับยุทธศาสตร์การทำงาน ให้เป็นองค์กรคุณภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

วันนี้ (6 กันยายน 2561) แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบหมายให้นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจั รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 035359 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559