กรม สบส.สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม หลังทำผู้รับบริการดับระหว่างร้อยไหม !!