กรม สบส.ลงพื้นที่ย่านบางกอกใหญ่ แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการยกระดับคุณภาพบริการ