Feeds ข่าว

  อธิบดีกรม สบส.เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างมืออาชีพงานพัสดุภาครัฐ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ต.ค. 2560
  เปิดบ้าน สบส. "กองสุขศึกษา"
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 09 ต.ค. 2560
  ประกาศ : เรื่องการขออนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 07 ต.ค. 2560
  กรม สบส.พัฒนาห้องคลอดต้นแบบในโรงพยาบาลชุมชน ลดการติดเชื้อสู่แม่และลูก ด้วยระบบความดันบวก
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 07 ต.ค. 2560
  กรม สบส. ห่วงเด็กไทยอ้วน เสี่ยงโรคแทรกซ้อน แนะผู้ปกครอง และโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็ก
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 05 ต.ค. 2560
  บุคลากรกรม สบส.พร้อมใจให้การต้อนรับแก่อธิบดี กรม สบส.อย่างอบอุ่น
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 03 ต.ค. 2560
  เปิดบ้าน สบส. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 03 ต.ค. 2560
  เปิดบ้าน สบส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 03 ต.ค. 2560
  กรม สบส. แนะประชาชนประเมินตนเองก่อนรับบริการนวด ชี้นวดเพื่อรักษา และนวดผ่อนคลายแตกต่างต้องเลือกสถานที่รับบริการให้ดีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 03 ต.ค. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจำปี 2560
ลงประกาศโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 02 ต.ค. 2560
  กรม สบส. แนะประชาชนดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ ป้องกันการเกิดโรคภัยช่วงปลายฝนต้นหนาว
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 01 ต.ค. 2560
  กรม สบส. ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 01 ต.ค. 2560
  เพลงประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลงประกาศโดย สำนักบริหาร วันที่ 28 ก.ย. 2560
  เปิดบ้านสบส. ขอเชิญทำความรู้จักกับ สพรศ.
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ย. 2560
  สบส.เปิดบ้าน เข้ามาทำความรู้จักกับ กองแบบแผน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.ย. 2560
  กรม สบส.เผย 5 เดือนที่ผ่านมาสถานพยาบาลเอกชนต่างขานรับนโยบาย “ยูเซป” มั่นใจได้เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกที่
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.ย. 2560
  กรม สบส. ชูผลงาน อสม. ดึงแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนเป็นเครือข่ายป้องกันยาเสพติด
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ก.ย. 2560
  กรม สบส. ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบสาขามวล เพื่อการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสู่สากล
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ย. 2560
  กรม สบส.รุดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค หลังเข้ารับการรักษาและเกิดอาการแพ้ยาใน รพ.เอกชน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ก.ย. 2560
  กรม สบส. พัฒนารถเข็นย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินต้นแบบในถิ่นทุรกันดาร เพื่อผู้ป่วยปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากการเคลื่อนย้าย
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ก.ย. 2560
  กรม สบส.จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนามาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ก.ย. 2560
  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรม สบส.ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.ย. 2560
  กรม สบส. แนะยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นกุญแจสร้างสุขหลังเกษียณ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ก.ย. 2560
  กรม สบส. จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน 26 ทีม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ “ทกซูรี”
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ก.ย. 2560
  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ลงประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 14 ก.ย. 2560
  สบส. คุมเข้มมาตรฐานร้านสปา ร้านนวด มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ขจัดปัญหาสปา นวดไทยไร้มาตรฐาน
ลงประกาศโดย สำนักบริหาร วันที่ 14 ก.ย. 2560
  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาลค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....
ลงประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 13 ก.ย. 2560
  กรม สบส. คลอดคู่มือประชาชน 3 ฉบับ ยกระดับมาตรฐานบริการ สร้างความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมในการขออนุญาตฯ
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ก.ย. 2560
  กรม สบส. เชิดชูอสม.สุขภาพจิตชุมชน คัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า ลดการฆ่าตัวตายในชุมชน
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 09 ก.ย. 2560
  กรม สบส. แนะวัยทำงานปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 2 ส. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง
ลงประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 08 ก.ย. 2560
 

โพสทั้งหมด : 601 จำนวนหน้าทั้งหมด : 21 หน้าที่ : 23456789101112131415161718192021 Next>>